Правил портала

1. Статус та визначення правил Порталу

1.1. Правила Порталу, їх зміни та/або додатки є невід'ємною частиною Договору.

1.2. Слова та вислови, зазначені в правилах Порталу великими літерами, мають те ж значення, що й ті ж слова та вислови у Договорі.

1.3. Зазначені надалі в правилах Порталу слова та вислови, якщо вони наведені з великими початковими буквами, мають таке значення:

Авторизація

Дії Клієнта, встановлені правилами Порталу, після виконання яких визнається, що Позикодавець ідентифікував (авторизував) Клієнта та що дії, виконані на Порталі з використанням Профілю були проведені Клієнтом

E-Заява

Заповнена Клієнтом Заява на Порталі про подачу заявки на укладення Договору та надання ліміту Кредитної лінії або про подачу заявки на зміну Договору, або на оновлення інформації

Пароль

Послідовність букв та цифр, обраних Клієнтом, після введення яких разом з електронною поштою Клієнта на місці, вказаному на Порталі, Позикодавець ідентифікує (авторизує) Клієнта та Клієнт має право використовувати Портал через Профіль

Заява на Реєстрацію

Заява на Порталі, заповнена Клієнтом, про створення Профілю

Код SMS

Обрана Позикодавцем послідовність цифр, які за запитом Клієнта відправляються Позикодавцем на Телефонний номер і після введення яких в заяву на Реєстрацію вважається, що Клієнт погоджується з тим, що Сторони при взаємному спілкуванні та ідентифікації Клієнта (авторизації) можуть використовувати Телефонний номер

Верифікація/ Підтвердження

 

Дії Клієнта, зазначені в правилах Порталу, після виконання яких в порядку, встановленому в правилах Порталу, визнається, що Позикодавець ідентифікував (авторизував) Клієнта, отримав згоду Клієнта на обробку персональних даних та інші угоди, та підтвердження Клієнта встановлене правилами Порталу

Комісія за резервування

Грошова сума в розмірі 1.00-5.00 Українських Гривень (одна до п'яти), які Позикодавець резервує з банківської картки Клієнта, з тим, щоб переконатися в її придатності та її належності Клієнту.

2. Заявка на укладення Договору

2.1. Якщо Клієнт бажає подати заявку на укладення Договору через Портал та для того, щоб Позикодавець міг оцінити платоспроможність клієнта, та прийняти рішення про Укладення Договору, та про надання ліміту Кредитної лінії, Клієнт має послідовно виконати на Порталі наступні дії:

2.1.1. заповнити заяву на Реєстрацію та створити Пароль;

2.1.2. ознайомитись з загальними положеннями та умовами Договору, умовами використання Порталу та Політикою конфіденційності Порталу й підтвердити згоду з ними, натиснувши на посилання на Порталі «Створити обліковий запис/рахунок SWIZO (кредит);

2.1.3. ввести в процесі реєстрації код SMS, отриманий на Телефонний номер;

2.1.4. додати платіжну банківську карту;

2.1.5. пройти Верифікацію/Підтвердження;

2.1.6. уточнити та заповнити Е-заяву;

2.2. Після виконання дій, встановлених в пунктах 2.1.1 і 2.1.2. правил Порталу, Профіль створюється і активується, але Договір не укладається, і Ліміт кредитної лінії не надається до моменту, поки Клієнт не виконає Верифікацію/Підтвердження, і Позикодавець не направить Договір на електронну пошту Клієнта.

3. Проходження Верифікації/Підтвердження

3.1. Верифікація/Підтвердження здійснюється Клієнтом при дотриманні пункту 3.3 правил Порталу.

3.1.1. При посередництві ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (ідентифікаційний код: 39626179) резервується грошова сума з банківської картки Клієнта.

3.2. Клієнт при виконанні дій по Верифікації/Підтвердженню, зазначених в пункті 3.1. правил Порталу, одночасно:

3.2.1. підтверджує, що інформація про Клієнта, зазначена у Е-заяві та у Заяві на Реєстрацію, є достовірною, а в разі надання недостовірної інформації він відшкодовує збитки, завдані Позикодавцю;

3.2.2. підтверджує, що проінформований про те, що метою укладення та виконання Договору, в тому числі для оцінки платоспроможності клієнта, а також для контролю здійснюється обробка персональних даних Клієнта, а саме:

3.2.2.1. персональні дані, зазначені у Е-Заяві та в Заяві на Реєстрацію, персональні дані Клієнта, отримані від третіх осіб (в тому числі з кредитних установ) та будуть передані партнерам Позикодавця щодо співпраці;

3.2.2.2. персональні дані Клієнта та інформація про Клієнта (в тому числі про доходи, та кредитній історії), яка, на розсуд Позикодавця, є необхідною для оцінки платоспроможності клієнта й прийняття рішення про надання ліміту Кредитної лінії та для укладення Договору;

3.2.3. погоджується з тим, що у разі не укладення Договору Позикодавець на свій розсуд повторно здійснює дії з персональними даними та інформацією Клієнта, що встановлені в підпункті 3.2.2. правил Порталу, з тим, щоб повторно оцінити платоспроможність клієнта (в цьому випадку Позикодавець інформує Клієнта, якщо приймає рішення пропонувати Клієнту укласти Договір);

3.2.4. погоджується з тим, що Позикодавець може:

3.2.4.1. створити базу даних по кредитній історії Клієнта та його платоспроможності з метою пропонування та надання Клієнту послуг Позикодавця або пов'язаних з ним компаній;

3.2.4.2. передавати дані та інформацію про Клієнта з вищевказаної бази даних третім особам (в тому числі у разі не укладення Договору);

3.2.5. підтверджує, що проінформований про те, що заповнення Заяви на Реєстрацію, проходження Верифікації/Підтвердження, заповнення Е-Заяви та активізація Профілю не розглядається у якості укладення Договору, оскільки Позикодавцю до укладення Договору необхідно провести оцінку платоспроможності Клієнта.

3.3. Позикодавець має право в будь-який момент затребувати, щоб Клієнт перед виконанням дій, встановлених в 6 або 7 розділах правил Порталу, пройшов Верифікацію/Підтвердження у порядку, встановленому в правилах Порталу.

3.4. Клієнт має право в будь-який момент відкликати згоду, надану відповідно до підпунктів 3.2.2., 3.2.3. та 3.2.4., повідомивши про це Позикодавця.

4. Укладання Договору та надання суми Кредиту

4.1. Позикодавець після успішного виконання Клієнтом операцій, зазначених у розділах 2 та 3 правил Порталу, оцінює дані та інформацію, надані у Е-Заяві та Заяві на Реєстрацію, і здійснює інші дії на розсуд Позикодавця, необхідні для оцінки платоспроможності Клієнта, і приймає рішення щодо укладення Договору.

4.2. Якщо Позикодавець прийняв рішення про укладення Договору, тоді:

4.2.1. Позикодавець готує пропозицію по Договору і відправляє SMS-повідомлення на Телефонний номер про можливість ознайомитися з пропозицією на Порталі з використанням Профілю;

4.2.2. Клієнт протягом 15 днів з моменту отримання SMS-повідомлення через Профіль на Порталі має право ознайомитися з Договором і підтвердити свою згоду з ним, натиснувши на слово «підтвердити» на Порталі. Після виконання цієї дії на зареєстрований номер Телефону буде відправлена обрана послідовність цифр, після введення якої на Порталі буде вважатися, що Клієнт ознайомлений з умовами Договору та згоден з ними.

4.2.3. після виконання Клієнтом підтвердження в порядку, встановленому в пункті 4.2.2 правил Порталу, Позикодавець відправляє Договір на електронну пошту Клієнта, і в цей момент вважається, що Договір між Сторонами укладено та він набирає чинності;

4.2.4. Позикодавець надає Клієнту зазначену суму Кредиту шляхом перерахування її на банківську карту Клієнта

4.3. Якщо Позикодавець прагне запропонувати Клієнту укладення Договору на інших умовах, ніж зазначено в заповненій Клієнтом Е-Заяві, Позикодавець має право зв'язатися з Клієнтом, використовуючи Телефонний номер, та узгодити остаточні умови Договору. В цьому випадку Сторони укладають Договір по Телефону і він буде слугувати зв’язком між Сторонами, якщо при спілкуванні з Клієнтом використовується Телефонний номер (Позикодавець записує такі телефонні переговори з метою ідентифікації особистості Клієнта та фіксування зв'язку між Сторонами).

4.4. Після виконання дій, зазначених у пункті 4.3. правил Порталу, Позикодавець надає Клієнту суму Позики, зазначену в Договорі, шляхом перерахування її на банківську карту Клієнта, і з цього моменту вважається, що Договір між Сторонами було укладено та він набрав чинності.

4.5. Після виконання дій, зазначених у пунктах 4.2. або 4.3 правил Порталу, Договір відправляється на електронну пошту Клієнта у форматі *pdf без підписів Сторін. За запитом Клієнта Позикодавець відправляє Договір в письмовій формі без підписів Сторін за вказаною Клієнтом адресою (задекларованою або фактичною адресою місця проживання) протягом 10 (десяти) робочих днів.

5. Авторизація та умови для взаємної комунікації та обміну інформацією

5.1. Позикодавець для доступу до Профілю та використання на Порталі ідентифікує Клієнта за адресою електронної пошти Клієнта та Пароля, які введені Клієнтом в місці, вказаному на Порталі.

5.2. Клієнт має право змінити Пароль, вказаний для Авторизації, через розділ правил Порталу «Забув пароль/немає пароля» в порядку, встановленому в пунктах 5.7. та 5.8. правил Порталу.

5.3. З метою повноцінного й належного здійснення взаємного спілкування між Сторонами, обміну інформацією або Авторизації Позикодавець, на свій розсуд, має право в односторонньому порядку в будь-який час затребувати у Клієнта додаткові документи або інформацію, або виконати дії, що підтверджують особу Клієнта, взаємну комунікацію між Сторонами та обмін інформацією, або Авторизацію.

5.4. Дії Клієнта, виконані в Порталі через Профіль після Авторизації, вважаються підписом Клієнта або акцептом. Всі запити, підтвердження, повідомлення, зміни Договору, а також будь-які інші документи, підтверджені або представлені Клієнтом через Профіль на Порталі після Авторизації, є обов'язковими для Сторін і є рівноцінними письмовим документам.

5.5. Пароль є конфіденційною інформацією, яку Клієнт зобов'язується не розголошувати та усувати можливість для третіх осіб дізнатися її. Клієнт зобов'язаний надійно зберігати свій пароль, а також періодично міняти Пароль не рідше, ніж протягом періоду, зазначеного Позикодавцем.

5.6. Якщо Пароль став відомим або може стати відомим третій особі, Клієнт зобов'язаний негайно проінформувати Позикодавця про це по телефону, зателефонувавши за Телефонним номером або в письмовій формі, надіславши електронного листа по електронній пошті з електронної адреси Клієнта, і Позикодавець в найбільш короткий термін заблокує доступ до Профілю.

5.7. Клієнт може оновити доступ до Профілю, запросивши новий Початковий Пароль через розділ Порталу «Забув пароль/немає пароля» або в письмовій формі, відправивши електронного листа з електронної адреси Клієнта, який Позикодавець в найбільш короткий термін відправить на Телефонний номер.

5.8. Після отримання початкового Паролю Клієнт:

5.8.1. вводить в вказане місце на Порталі електронну адресу Клієнта та Початковий Пароль, отриманий на Телефонний номер;

5.8.2. створює в зазначеному місці на Порталі свій унікальний Пароль, вказавши його двічі.

5.9. Позикодавець має право в односторонньому порядку, але це не є його обов'язком, заблокувати Профіль у випадках, якщо:

5.9.1. у Позикодавця виникли підозри щодо несанкціонованого доступу до Профілю, в тому числі, якщо у Позикодавця виникли підозри, що Пароль став відомий, або може стати відомим третій особі;

5.9.2. у Позикодавця виникли підозри щодо ведення протиправної діяльності;

5.9.3. в інших випадках на власний розсуд Позикодавця з метою забезпечення надійності у взаємному спілкуванні Сторін та цілісності, конфіденційності в обміні інформацією або запобігання можливого збитку для Позикодавця, клієнтів Позикодавця, або партнерів по співпраці.

5.10. Позикодавець має право в односторонньому порядку відмовитися від взаємного спілкування Сторін та обміну інформацією на Порталі до моменту повного усунення Клієнтом зазначених нижче порушень, якщо:

5.10.1. Клієнт не дотримується Договору (в тому числі правил Порталу);

5.10.2. Взаємна комунікація або обмін інформацією між Сторонами незрозумілі або спотворені через порушення електронного зв'язку, або неповноцінної роботи електронного зв'язку;

5.10.3. Взаємна комунікація або обмін інформацією між Сторонами незрозумілі або спотворені через веб-браузер або розташування клавіатури для мови, якою користується Клієнт для доступу до Порталу;

5.10.4. На думку Позикодавця не було пройдено повноцінно або належно Авторизацію, або вона викликала сумніви;

5.10.5. Клієнт не виконав дії, запитані Позикодавцем, у випадках, зазначених у пункті 5.3. правил Порталу.

6. Взаємна комунікація між Сторонами та обмін інформацією

6.1. Після активізації Профілю та виконання Авторизації Клієнт має право на Порталі через Профіль здійснювати взаємне спілкування з Позикодавець.

6.2. Якщо Клієнт на Порталі через Профіль просить провести зміни в Договорі, які пов'язані з наданням суми Позики, тоді:

6.2.1. Клієнт заповнює Е-Заяву шляхом введення необхідних даних, або вказує інформацію щодо бажаних змін Договору;

6.2.2. Позикодавець готує пропозиції щодо змін Договору та відправляє SMS-повідомлення на номер Телефону про можливість ознайомлення з пропозиціями щодо змін Договору на Порталі через Профіль

6.2.3. Клієнт протягом 15 днів з моменту отримання SMS-повідомлення через Профіль на Порталі має право ознайомитися з Договором та підтвердити свою згоду з ним, натиснувши на слово «підтвердити» на Порталі. Після виконання цієї дії на зареєстрований номер Телефону буде відправлено обрану послідовність цифр, після введення якої на Порталі буде вважатися, що Клієнт ознайомлений з умовами Договору та згоден з ними.

6.2.4. Позикодавець відправляє підтвердження змін Договору на електронну адресу Клієнта та з цього моменту вважається, що зміни Договору між Сторонами укладено та вони набрали чинності;

6.2.5. Позикодавець надає Клієнту суму Позики, зазначену в змінах Договору, перерахувавши її на банківську карту Клієнта.

6.3. Для того, щоб повноцінно й належним чином здійснювати актуалізацію інформації від Клієнта, Позикодавець має право на свій розсуд, в односторонньому порядку в будь-який час запросити від Клієнта надання додаткових документів або інформації, або виконання додаткових дій, які підтверджують зміни інформації від Клієнта, в тому числі вимагати пройти Верифікацію/ Підтвердження.

6.4. Для того, щоб повноцінно здійснювати оцінку платоспроможності Клієнта, Позикодавець має право на свій розсуд, в односторонньому порядку в будь-який час запросити у Клієнта надання додаткових документів або інформації, які підтверджують платоспроможність клієнта, вимагати виконання додаткових дій, які підтверджують платоспроможність клієнта, в тому числі вимагати пройти Верифікацію/Підтвердження

6.5. Клієнт має право в будь-який час на Порталі через Профіль виконувати інші дії, обумовлені Порталом, в тому числі, але не тільки, отримувати інформацію про Договір, про виплати згідно з Угодою, про підтвердження змін Договору та ознайомитися з інформацією про всі взаємні комунікації Сторін та обміни інформацією, що здійснюються в рамках Порталу.

7. Права та обов'язки Клієнта

7.1. Клієнт зобов'язується:

7.1.1. не використовувати Портал для проведення протизаконних дій, включаючи шахрайство та легалізацію недобросовісно здобутих коштів;

7.1.2. використовуючи Портал, надавати тільки достовірну інформацію;

7.1.3. використовувати Портал (в тому числі при проходженні Верифікації, Авторизації або активізації Профілю або змінюючи Договір) тільки тоді, коли Клієнт є дієздатним і не перебуває під впливом алкоголю, наркотичних, психотропних, токсичних та інших п'янких речовин;

7.1.4. використовувати тільки надійні засоби та обладнання для електронного зв'язку та передачі даних;

7.1.5. при спілкуванні з Позикодавцем поводитися чемно, дотримуючись загальноприйнятих в суспільстві моральних норм.

7.2. Клієнт усвідомлює та розуміє, що треті особи, яким став відомий Пароль Профілю, можуть зайти в Профіль та прийняти зобов'язання від імені Клієнта. Якщо на Порталі здійснюються дії з Профілем (в тому числі запит про надання додаткової суми Позики) з використанням правильної адреси електронної пошти та паролю Клієнта, вважається, що дії на відповідному Профілі виконує сам Клієнт, який прийняв відповідні зобов'язання перед Позикодавцем.

7.3. Клієнт зобов’язаний ознайомитись з правилами Порталу до початку користування Порталом. У випадку, якщо будь-яке із положень цих правил Порталу неприйнятні для Клієнта, або Клієнт не погоджується з правилами Порталу чи зі змінами до правил Портал, Клієнт зобов’язаний негайно припинити користування Порталом.

8. Відповідальність

8.1. Клієнт несе відповідальність за всі втрати, які виникають при використанні Профілю на Порталі (в тому числі в результаті не авторизованих дій), якщо клієнт діє протиправно або не дотримується умови Договору (в тому числі правил Порталу).

8.2. Клієнт приймає на себе відповідальність за будь-які збитки, прийняті зобов'язання або за інші дії, що виконуються в Профілі, до моменту, поки Позикодавець не буде попереджений про випадки, згадані в пункті 5.6. правил Порталу, та коли у Позикодавця буде достатньо часу, щоб заблокувати Профіль.

8.3. Якщо в результаті протизаконної діяльності Позикодавця на Порталі завдано збитків Клієнту, Позикодавець відшкодовує прямі збитки, понесені Клієнтом.

8.4. Позикодавець повністю звільняється від відповідальності перед Клієнтом за будь-які збитки, понесені Клієнтом або ймовірні для Клієнта при використанні Порталу:

8.4.1. якщо Клієнт не дотримується умов Договору (в тому числі правил Порталу);

8.4.2. в результаті протиправних дій третіх осіб, аж до моменту блокування Профілю, відповідно до порядку, викладеного в пункті 5.6. Правил порталу;

8.4.3. через порушення зв'язку та в результаті інших перебоїв у спілкуванні або перешкод, що не залежать від Позикодавця;

8.4.4. якщо Профіль заблоковано відповідно до Договору (включаючи правила Порталу); або

8.4.5. якщо діяльність Порталу порушується, припиняється або переривається з будь-якої причини.

8.5. Якщо Клієнт заперечує, що він був авторизований (дав свою згоду) на взаємне спілкування з Позикодавцем, Авторизація вважається достатнім доказом того, що Клієнт дав згоду на взаємну комунікацію або на обмін інформацією або діяв обманним шляхом, навмисне або з умислом чи з неуважності не виконав жодного із зобов'язань, наведених у Договорі (в тому числі в правилах Порталу).

8.6. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в разі невиконання зобов'язань з причин, не залежних від Сторін, викликаним обставинами непереборної сили/форс-мажорними обставинами. Сторони вважають такими обставини, які сторони не змогли ні передбачити, ні вплинути на них, включаючи порушення електропостачання, страйки, військові дії, стихійні лиха або інші причини, які Сторони не змогли запобігти або передбачити. Сторона може посилатися на форс-мажорні обставини тільки в тому випадку, якщо вона діяла в повному обсязі для виконання своїх зобов'язань, передбачених правилами Порталу. Після усунення форс-мажорних обставин, Сторона зобов'язана негайно приступити до виконання своїх зобов'язань.

8.7. Під час взаємної комунікації та обміну інформацією між Сторонами, якщо Сторони використовували засоби зв'язку, Позикодавець не несе відповідальності за збитки, викликані перебоями у використанні поштових, електронних або інших засобів зв'язку, а також технічного обладнання, що забезпечує роботу Порталу, в тому числі, але не тільки, через порушення в роботі засобів зв'язку, порушень в роботі порталу через збої в роботі систем електронного обміну даними та платіжних систем (в тому числі інтернет-банкінг кредитних організацій).

9. Блокування Профілю, закриття та розблокування

9.1. Позикодавець має право в односторонньому порядку, без попередження заблокувати або видалити профіль, якщо:

9.1.1. Клієнт порушив Договір (в тому числі правила Порталу), або іншим чином протизаконно використав Портал;

9.1.2. Клієнт надав Позикодавцю недостовірні, фальсифіковані або помилкові дані, інформацію або документи;

9.1.3. Клієнт не згоден зі змінами в правилах Порталу, зробленими Позикодавцем в правилах Порталу.

9.2. Якщо Позикодавець заблокував Профіль, Клієнт має право розблокувати Профіль в порядку, передбаченому в пункті 5.7. правил Порталу.

10. Інші умови

10.1. Створення та активізація профілю є обов'язковою умовою для укладення Договору та отримання суми Позики відповідно до Договору та пропонованими в ньому правилами і умовами.

10.2. Позикодавець має право без попереднього інформування Клієнта, в односторонньому порядку провести зміни в правилах Порталу. Нову редакцію правил Порталу Позикодавець публікує на Порталі, та вони будуть дійсними для Клієнта, після виконання Авторизації, коли Клієнт з ними ознайомиться та підтвердить згоду через Профіль на Порталі.

10.3. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам інформацію, що випливає із використання Договору та Порталу, за винятком випадків, встановлених в правових актах України та у випадках, встановлених в Договорі.

10.4. Ці Правила Порталу залишаються чинними безстроково. Будь-яка версія цих Правил порталу, опублікована на Порталі, замінює всі попередні версії Правил Порталу та набирає чинності в момент її оприлюднення.