Політика конфіденційності

1. Загальні положення

ТОВ "Некст Фін", реєстраційний номер 42273148, що надалі іменується Позикодавець, розробило цей Порядок обробки і захисту персональних даних з метою інформування фізичних осіб, які використовують або бажають використовувати Послуги, що надаються Позикодавцем по кредитуванню споживачів, в подальшому іменуються Клієнти, про обробку їх персональних даних, що іменується в подальшому Порядок.

Позикодавець забезпечує відповідні технічні та організаційні заходи для захисту даних Клієнта, а також забезпечує прозорі умови захисту даних. Цей Порядок описує дії по обробці даних, здійснювані Позикодавцем стосовно Клієнтів.

Обробка персональних даних, яка здійснюється Позикодавцем, може бути описана не тільки в цьому Порядку, але також в заявці на отримання кредиту і в кредитному договорі, в тому числі на інтернет-сайті Позикодавця з доменним ім'ям www.swizo.com.ua, в подальшому іменованому Портал, в правилах Порталу.

Слова та вирази, написані в правилах Порталу початковими великими літерами, мають те ж значення, що і такі ж слова та вирази в кредитному договорі (в тому числі в інтернет-сайті Позикодавця з доменним ім'ям www.swizo.com.ua, в правилах інтернет-сайту), якщо в цьому Порядку не передбачено інше.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання щодо цього Порядку або якщо Ви бажаєте отримати додаткову інформацію про використання прав, згаданих у цьому Порядку, з нами можна зв'язатися по електронній пошті info@swizo.com.ua. На Порталі доступна додаткова контактна інформація.

2. Категорії персональних даних Клієнтів

Позикодавець обробляє наступні категорії персональних даних Клієнтів:

ü Дані Клієнта, в тому числі ім'я, по-батькові та прізвище, дані, наявні в документі, що посвідчує особу, номер розрахункового рахунку Клієнта, IP адреса та інші дані, які стосуються Клієнта;

ü Контактну інформацію, в тому числі адресу Клієнта, країну місця проживання, адреса електронної пошти, номер телефону та інші дані, які стосуються Клієнта;

ü Дані договору, в тому числі вид позики, розмір позики, розмір щомісячного платежу, терміни, відсотки, дані заявки або дані Е-заяви, та інші дані, які стосуються Клієнта;

ü Фінансові дані, в тому числі загальні доходи і їх джерела за місяць, загальні витрати за місяць, банківські транзакції, інші кредитні зобов'язання та боргові зобов'язання, попередні заяви на позики та інші дані, які стосуються Клієнта;

ü Дані профілю, в тому числі дані про реєстрацію в Порталі, дії, що виконуються в Порталі та в профілі Клієнта та інші дані, які стосуються Клієнта;

ü Інформацію про згоду або дані за всіма угодами, наданими Клієнтом, в тому числі для отримання повідомлень про згоду та про передачу/отримання даних з баз даних;

ü Дані для зв'язку, в тому числі для зв'язку Клієнта з Позикодавцем через Портал з використанням електронної пошти та/або телефонного зв'язку та інші дані, які стосуються Клієнта.

3. Цілі обробки персональних даних

Якщо Клієнт не надає свої персональні дані у випадках, коли їх обробка необхідна для укладення та виконання кредитної угоди або відповідно до правових актів, Позикодавець не може надавати послуги з кредитування. У випадках, коли Клієнт не дає згоди на отримання даних з різних баз даних або від третіх осіб, Позикодавець може не мати можливості в повній мірі оцінити здатність Клієнта виплатити кредит, в результаті чого Клієнт може не отримати позику або отримати її за більш високою відсотковою ставкою.

3.1. Забезпечення та вдосконалення роботи порталу

Для забезпечення та вдосконалення роботи Порталу на Порталі використовуються файли-кукі/ cookie.

3.1.1. Опис файлів - cookie

Файли-cookie – це невеликі текстові файли, які мережевий веб-браузер (наприклад, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox або Safari) зберігає на вашому комп'ютері або мобільному телефоні. Файл-cookie не містить особистої інформації про користувачів і його неможливо використовувати для ідентифікації окремих користувачів. Файли-cookie можуть розглядатися, як спосіб, при якому сайт отримує пам'ять, яка дозволяє йому розпізнавати користувача й відповідно реагувати.

На Порталі використовуються сеансові файли-cookie, постійні файли cookie та сторонні/зовнішні файли-cookie (файли-cookie третіх сторін) або рекламні файли-cookie.

Для більшої частини браузерів можна вказати, що ви взагалі не хочете отримувати файли-cookie або тільки з специфічного веб-сайту. Всі сучасні браузери дозволяють змінювати налаштування для отримання файлів-cookie. Такі налаштування зазвичай доступні в меню опцій або преференцій браузера.

Для отримання більш детальної додаткової інформації про файли-cookie та про те, як ними користуватися, Ви можете ознайомитися на сайті www.aboutcookies.org.

3.2. Надання послуг Клієнту

При подачі електронної заяви та реєстрації її на Порталі всі особисті дані Клієнта використовуються для оцінки платоспроможності Клієнта, зниження кредитного ризику, розширення доступності послуги, пов'язаної з кредитними ризиками, укладення та виконання кредитного договору, запобігання спробам шахрайства та створення Профілю на Порталі, який використовується в якості інструменту для отримання послуг Позикодавця. Нижченаведені підзадачі обробки персональних даних Клієнта безпосередньо пов'язані з наданням послуг Клієнту.

З метою проведення поглибленої оцінки платоспроможності Клієнта Позикодавець може отримати дані Клієнта та Фінансові дані з групи компаній.

Для виконання всіх нижчезазначених підзадач персональні дані Клієнта обробляються Позикодавцем та партнерами що співпрацюють з Позикодавцем, які надають сервери, ІТ, послуги засобів зв'язку, кредитних установ, послуги з оплати та CRM/програми управління бізнесом (детальну інформацію див. у розділі «Передача інформації третім особам »).

3.2.1. Ідентифікація Клієнта та зв'язок з Клієнтами

Для ідентифікації Клієнта використовуються дані Клієнта, Контактна інформація та дані для Зв'язку.

Перераховані дані необхідні для перевірки ідентифікації Клієнта та для зв'язку з Клієнтом з питань укладення та виконання кредитного договору. Обробка персональних даних ґрунтується на укладенні та виконанні кредитного договору, і на дотриманні законних інтересів Клієнта, таких, як захист його інтересів і прав у разі виникнення спору, а також для виконання встановленої правовими актами обов'язки по ідентифікації Клієнта та збереженню інформації про здійснювану комерційну діяльність.

3.2.2. Надання послуг, укладання та виконання договору

Для надання послуг Позикодавця, укладення та виконання договору, створення та ведення Профілю використовуються дані Клієнта, Контактна інформація, дані Договору, Фінансові дані, дані Профілю, інформація про Згоду та дані для Зв'язку.

Перераховані дані необхідні для перевірки ідентифікації Клієнта, для укладення та виконання кредитного договору, для забезпечення надання кредиту, для повернення фінансових коштів у позасудовому порядку, для контролю за виконанням зобов'язань, а також для забезпечення можливості реєстрації на Порталі, зв'язку з Клієнтами, якщо у нього виникнуть питання, для проведення опитувань та забезпечення способу, при якому Клієнт може скористатися послугами Позикодавця.

Обробка персональних даних заснована на укладенні та виконанні кредитного договору, згоди Позикодавця, на виконанні зобов'язань, покладених правовими актами та на дотриманні таких легітимних інтересів Позикодавця, як інформування Клієнта про дії в Профілі та захист інтересів і прав Позикодавця у разі виникнення спору.

3.3. Виконання зобов'язань, встановлених правовими актами

З метою виконання зобов'язань, встановлених правовими актами в галузі оцінки платоспроможності Клієнта, а також контролю, бухгалтерського обліку, усунення легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом та фінансування тероризму, Позикодавець обробляє дані Клієнта, дані для Зв'язку, Контактну інформацію, дані Договору та Фінансові дані відповідно до положень, передбаченими правовими актами України.

В межах виконання цих завдань Позикодавець обробляє також інформацію про походження коштів Клієнта та про факт, чи не є Клієнт політично важливою особою.

3.4. Розсилка матеріалів по маркетингу

Позикодавець направляє Клієнту матеріали маркетингового характеру – загальні або персоналізовані маркетингові матеріали на підставі згоди, наданої Клієнтом.

Маркетингові матеріали включають в себе всі повідомлення та всі матеріали по комунікації з Позикодавцем, які не пов'язані з наданням послуг Позикодавця, з виконанням кредитного договору, а також іншу відповідну інформацію.

Дані Клієнта в рамках цього завдання обробляються Позикодавцем та партнерами що співпрацюють з Позикодавцем, які надає послуги серверів, ІТ, електронної пошти та платформ відправки SMS-повідомлень.

Позикодавець обробляє персональні дані Клієнта до моменту, доки Клієнт відкличе свою згоду на отримання матеріалів з маркетингу або, в окремих випадках, до моменту, коли закінчується необхідність в збереженні докази отримання згоди. Відкликання згоди на отримання матеріалів маркетингу не впливає на згоду на обробку інформації, отриманої з файлів-cookie.

3.5. Призначення вимог

З метою здійснення передачі вимог Позикодавця щодо Клієнта, Позикодавець, на підставі легітимної зацікавленості в переуступку вимог, що випливають з кредитного договору та залучення фінансування, обробляє дані Клієнта, Контактну інформацію, дані Договору та Фінансові дані.

 

 

3.6. Узагальнення статистичних даних

На підставі легітимних інтересів Позикодавця в узагальненні статистичних даних про послуги Позикодавця, використовуваних Клієнтом, і в удосконаленні їх якості, Позикодавець для аналізу інформації, пов'язаної з наданням послуг Позикодавця, в узагальненому вигляді обробляє дані Клієнта, Контактну інформацію та дані Договору.

Персональні дані Клієнта в рамках цього завдання обробляє Позикодавець та партнери що співпрацюють з Позикодавцем, які забезпечують послуги сервера, ІТ та аналітичні послуги. Партнери по співробітництву не можуть ідентифікувати конкретного Клієнта на підставі отриманих персональних даних.

4. Передача інформації та отримання її від третіх осіб

Для того, щоб Позикодавець міг прийняти рішення про надання кредиту, щоб він міг проконтролювати можливість Клієнта виплачувати кредит та для укладення кредитного договору Позикодавець може отримувати інформацію про Клієнта з різних баз даних та від третіх осіб.

Позикодавець запрошує дані про Клієнта в бюро «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (адреса домашньої сторінки https://www.ubki.ua/ru/start/).

5. Передача інформації третім особам

Позикодавець та партнери що співпрацюють з Позикоадвцем обробляють персональні дані Клієнта в рамках Європейської Економічної Зони.

Позикодавець має право передачі даних про Клієнта наступним одержувачам даних:

ü будь-якому суб'єкту, який пов'язаний з виконанням зобов'язань, що випливають з кредитного договору (в тому числі постачальника послуг зв'язку, посередникам при платежах, кредитним установам, постачальникам послуг з інформаційних технологій, та ін.);

ü материнській компанії Поизкоадвця, його керуючої компанії та всім компаніям, які залежать від керуючої компанії, іншим компаніям, які прямо або побічно придбали значну частку в основному капіталі Позикодавця або в яких Позикодавець має прямим або непрямим участю, якщо їм потрібні персональні дані Клієнта для здійснення делегованих їм функцій;

ü постачальникам послуг з аутсорсингу, які Позикодавець залучав для надання послуг Позикодавця, зазначених в кредитному договорі в тій мірі, в якій особисті дані Клієнта необхідні для здійснення делегованих їм функцій;

ü обробникам персональних даних, призначеним Позикодавцем, чия діяльність контролюється Позикодавцем, в тій мірі, в якій персональні дані Клієнта необхідні для здійснення делегованих їм функцій;

ü при передачі третім особам вимог, що випливають з кредитного договору;

ü для баз даних по історіям заборгованостей та бюро інформації по кредитах у випадках, встановлених правовими актами;

ü третім особам, які проводять заходи щодо стягнення заборгованостей з метою отримання заборгованості від Клієнта (таким, як збирачі боргів, юристи, судові пристави, адміністратори у справах неплатоспроможності та ін.);

ü постачальникам юридичних, бухгалтерських та/або ревізійних послуг для Позикодавця за умови, що зазначені особи зобов'язуються не розголошувати таку інформацію.

У випадках, встановлених правовими актами, Позикодавець зобов'язаний передати персональні дані Клієнта для державних установ, установ самоврядування, для правоохоронних органів.

Позикодавець не передає персональні дані державним установам або третім особам без правового обґрунтування. Делегуючи окремі функції Позикодавця обробникам персональних даних, Позикодавець зобов'язується гарантувати відповідні заходи з технічної та організаційної безпеки для того, щоб забезпечити відповідність оброблювачів персональних даних стандартам безпеки Позикодавця.

6. Термін зберігання інформації

Вся інформація, що відноситься до Клієнта, в тому числі інформація, що міститься в Профілі, зберігається як доказ ідентичності Клієнта, укладення Кредитного договору, наданих кредитів та їх погашення, а також виконання кредитного договору і зберігається до моменту, поки кредитний договір не буде виконаний, дані більше не будуть необхідними для надання послуг Позикодавцем та вступають в силу термін зберігання даних або термін давності, встановлені правовими актами України.

7. Ваші права щодо інформації особистого характеру

7.1. Загальний підхід

Позикодавець надає Клієнту можливість доступу, виправлення і видалення своїх даних, наявних у розпорядженні Позикодавця. Клієнт може це зробити як шляхом подачі вимоги Позикодавцю, так і шляхом внесення виправлень до свого профілю, до якого можна отримати доступ через Портал.

Клієнт може подати запит одним із таких способів:

ü відправивши підписаний захищений електронним підписом запит на адресу: info@swizo.com.ua;

ü відправивши підписаний запит на [адресу].

Позикодавець залишає за собою право запросити у Клієнта додаткову інформацію для перевірки ідентичності особи, що відправив запит, та для захисту даних Клієнта від розкриття їх стороннім особам.

Клієнт має право безкоштовного доступу до своїх персональних даних. Однак, якщо запити Клієнта зрозуміло необґрунтовані або надмірні, Позикодавець залишає за собою право стягнути відповідну плату або відмовитися діяти в зв'язку із запитом.

Для отримання додаткової інформації про обробку даних просимо писати на info@swizo.com.ua.

7.2. Узагальнений виклад особливих прав Клієнта.

7.2.1. Права доступу

Клієнт має право отримувати інформацію про те, чи обробляє Позикодавець персональні дані Клієнта чи ні, і, якщо Позикодавець обробляє персональні дані Клієнта, запросити копію особистих даних Клієнта, що знаходяться в розпорядженні Позикодавця.

Клієнт має право на отримання такої інформації:

ü про мету обробки;

ü про категорії оброблюваних персональних даних;

ü про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема, про одержувачів даних або про категорії одержувачів;

ü про тривалість періоду часу, протягом якого дані зберігаються (або про критерії встановлення цього періоду часу);

ü про права Клієнта в зв'язку з обробкою даних;

ü про доступну інформацію про джерело даних (якщо персональні дані не були отримані від Клієнта);

ü про те, яким чином здійснюється автоматизоване прийняття рішень;

ü про місцезнаходження його персональних даних, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних (якщо володілець та/або розпорядник відмінний від Позикодавця).

7.2.2. Право на виправлення персональних даних, наскільки це можливо

 

Клієнт має право вимагати від Позикодавця виправлення неточних або невірних персональних даних Клієнта. Позикодавець також дає Клієнту можливість виправити свої дані в Профілі, однак, не всі дані можуть бути виправлені за допомогою такого способу. Ми повинні будемо перевірити, чи є змінені дані достовірними та точними.

7.2.3. Право на видалення персональних даних, наскільки це можливо

Клієнт має право зажадати, щоб Позикодавець видалив дані Клієнта. Це право може бути реалізоване, якщо існує одна з нижчезгаданих причин:

ü персональні дані більше не є необхідними для цілей, для яких вони були зібрані або оброблені іншим чином;

ü Клієнт відкликав надану згоду;

ü Клієнт заперечує щодо обробки даних;

ü обробка персональних даних відбувалася незаконно;

ü персональні дані повинні бути видалені з метою дотримання встановлених юридичних зобов'язань.

Позикодавець залишає за собою право відхилити вимогу видалити особистих даних Клієнта, якщо для цього є законні та юридичні причини, наприклад, для виконання встановленого юридичного зобов'язання, за яким призначається обробка, для створення, здійснення або захисту законних вимог або для статистичних цілей, при здійсненні відповідних технічних і організаційних заходів безпеки.

7.2.4. Право на відкликання наданої згоди

Клієнт має право відкликання раніше наданої згоди в будь-який час, через Профіль, створений на Порталі.

Однак, це не впливає на законність обробки, яка здійснювалася перш ніж Клієнт відкликав свою згоду. Таке право поширюється на отримання комерційних повідомлень від Позикодавця.

8. Зміни до Порядку обробки і захисту персональних даних

Позикодавець має право в будь-який час вносити зміни у цей Порядок , шляхом оприлюднення його на Порталі та оголошення змін в Профілі. Будь-яка версія цього Порядку, опублікована на Порталі, замінює всі попередні версії цього Порядку та набирає чинності в момент її оприлюднення.