Правила кредитування для фізичних осіб

І. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ПОРТАЛОМ

 

 

 

 1. Визначення

 

  1. У цих Умовах користування Порталом, якщо контекст не вимагає іншого, зазначені нижче слова та вислови, якщо вони вживаються з великої літери, мають такі значення:

 

 

 

Позикодавець

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ ФІН»

 

Позичальник

 

Фізична особа, яка створила свій Особистий кабінет та уклала Договір з Позикодавцем.

 

Договір:

 

Договір позики або кредитної лінії, укладений між Сторонами.

 

 

Умови

Ці умови користування Порталом Позикодавця, які визначають порядок взаємного спілкування та обміну інформацією між Сторонами на Порталі стосовно Договору.

 

 

 

 

Портал

 

Сайт(и) Позикодавця (який зараз має доменне ім’я https://swizo.com.ua/), на якому через Особистий кабінет Позикодавець здійснює ідентифікацію Позичальника, і Сторони здійснюють взаємне спілкування та обмін інформацією в рамках Договору.

Особистий кабінет

Особистий сайт Позичальника на Порталі, який є доступним після введення електронної адреси Позичальника та Паролю від Особистого кабінету.

 

Сторона або

Сторони

 

Посилання на Позичальника та(або) Позикодавця - разом та окремо – у цих Умовах та в Договорі.

 

 

  1. Слова та вислови, які будуть вживатися нижче з великої літери, мають такі ж значення, які їм присвоєно в Договорі, якщо інше не передбачено Пунктом 1.1 цих Умов.

 

  

 1. Створення та активація Особистого кабінету

 

  1. Позичальник може створити власний Особистий кабінет, одержавши доступ до Порталу. Для цього необхідно:

 

   1. ввести відомості про Позичальника, які вимагаються на Порталі;

 

   1. створити Пароль від Особистого кабінету з метою одержання доступу до свого Особистого кабінету;

 

   1. ознайомитися з цими Умовами, перевірити, чи є вони зрозумілими, та прийняти їх;

 

   1. підтвердити, що під час активації Особистого кабінету та прийняття цих Умов Позичальник є дієздатним і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних чи інших речовин, що викликають сп’яніння.

 

  1. Якщо Позичальник бажає спілкуватися та обмінюватися інформацією з Позикодавцем через Особистий кабінет на Порталі, та якщо Позичальник виконав умови пункту 2.1, Позичальник повинен увійти до Особистого кабінету та діяти відповідно до порядку, зазначеному в цьому Розділі Умов.

 

 

 

 1. Ідентифікація Позичальник та необхідні попередні умови для спілкування та обміну інформацією

 

  1. Позикодавець повинен ідентифікувати Позичальника для надання йому доступу до Особистого кабінету та можливості користування ним, відповідно до електронної адреси Позичальника та паролю від Особистого кабінету, які Позичальник повинен ввести в місця, зазначені на Порталі.

 

  1. Позичальник має право змінювати електронну адресу та пароль Позичальника для ідентифікації

Позичальника відповідно до порядку, зазначеного на Порталі

 

  1. З метою здійснення безпечної та належної ідентифікації Позичальника, Позикодавець має одностороннє право на власний розсуд в будь-який час вимагати від Позичальника додаткові документи або інформацію, що підтверджують особу Позичальника, вимагати від Позичальника здійснення додаткових дій, які підтверджують особу Позичальника, в тому числі вимагати від Позичальника особистої присутності за місцезнаходженням Позикодавця.

 

  1. Усі дії Позичальника, які здійснюються через Особистий кабінет на Порталі після введення електронної адреси Позичальника та паролю від Особистого кабінету, встановлюють відповідні права та обов’язки для Позичальника. Усі запити, підтвердження, повідомлення, зміни до Договору, а також будь-які інші документи, схвалені чи подані Позичальником через Особистий кабінет на Порталі після введення електронної адреси та паролю Позичальника на Порталі відповідним чином, є обов’язковими для виконання Сторонами і є письмовими документами в електронній формі.

 

  1. Пароль від Особистого кабінету є конфіденційною інформацією, яку Сторони повинні зберігати та запобігати можливості її розголошення третім особам. Позичальник несе відповідальність за безпечне зберігання свого паролю від Особистого кабінету, а також за зміну свого паролю від Особистого кабінету на регулярній основі, але не рідше, ніж зазначено Позикодавцем.

 

  1. Якщо пароль від Особистого кабінету стане відомим або може стати відомим третій особі, Позичальник повинен негайно повідомити про це Позикодавця письмово або телефоном, а Позикодавець повинен невідкладно заблокувати доступ до Особистого кабінету, доки, поки на основі заяви Позичальника, не буде надано новий пароль від Особистого кабінету, і Позичальник не надасть вказівку Позикодавцю про розблокування Особистого кабінету.

 

  1. Позикодавець має одностороннє право, але не зобов’язання, блокувати Особистий кабінет у випадках, коли виникає підозра щодо незаконного доступу до Особистого кабінету, в тому числі, якщо є підозра, що пароль від Особистого кабінету став, або міг стати відомим третій особі, або якщо є підозра щодо здійснення незаконної діяльності, а також в інших випадках, на власний розсуд Позикодавця, з метою забезпечення безпеки, цілісності, конфіденційності спілкування та обміну інформацією між Позикодавцем та Позичальником, або запобігання завданню можливої шкоди Позикодавцю чи клієнтам Позикодавця.

 

  1. З метою здійснення безпечного спілкування та обміну інформацією між Сторонами, Позикодавець має одностороннє право на власний розсуд у будь-який час вимагати від Позичальника додаткові документи чи інформацію для підтвердження спілкування та обміну інформацією між Сторонами, вимагати від Позичальника вжиття додаткових заходів для перевірки спілкування та обміну інформацією між Сторонами, в тому числі вимагати від Позичальника особистої присутності за місцезнаходженням Позикодавця.

 

  1. Позикодавець має одностороннє право припинити спілкування та обмін інформацією між Сторонами на Порталі, у разі якщо:

 

   1. Позичальник не дотримується цих Умов;

 

   1. Спілкування та обмін інформацією між Сторонами стає нечітким або викривляється внаслідок перешкод електрозв’язку чи неправильного використання електрозв’язку;

 

   1. Спілкування та обмін інформацією між Сторонами стає нечітким або викривляється внаслідок роботи

Інтернет-браузера чи мови клавіатури, що використовуються Позичальником для доступу до Порталу;

 

   1. Позикодавець вважає, що не було здійснено безпечної чи належної ідентифікації Позичальника, і Позичальник не вжив заходів, що вимагаються Позикодавцем у випадку, зазначеному в Пункті 3.3 Умов;

 

   1. У випадках, зазначених у Пункті 3.7;

 

   1. Позикодавець вважає, що спілкування та обмін інформацією між Сторонами не є безпечним чи належним, і Позичальник не вжив заходів, що вимагаються Позикодавцем у випадку, зазначеному в Пункті 3.3 Умов.  
   2. Договір розривається.

 

  

 1. Спілкування та обмін інформацією між Сторонами

 

  1. Після створення Особистого кабінету Позичальником та подальшої ідентифікації Позичальника, Позичальник має право здійснювати спілкування та обмін інформацією з Позикодавцем через Особистий кабінет на Порталі.

 

  1. Позичальник через Особистий кабінет на Порталі може подавати запити на внесення змін до Договору та затверджувати зміни до Договору, а також подавати Заявки на одержання позики через заповнення форми Заявки на Порталі, шляхом послідовного виконання зазначених нижче дій в Особистому кабінеті:

 

   1. самостійно розпочати, відповідно до процедури, зазначеної на Порталі, внесення змін до Договору, шляхом надання інформації, зазначеної на Порталі;

 

   1. ознайомитися з пропозицією Позикодавця щодо внесення змін до Договору, яка розміщена на Порталі та, містить інформацію про зміст таких;

 

   1. перевірити повноту та точність інформації, що міститься в пропозиції Позикодавця, розміщеній на Порталі, стосовно змін до Договору, щоб переконатися, що така інформація є зрозумілою для Позичальника і відповідає його волі;

 

   1. підтвердити, що в ході внесення змін до Договору Позичальник є дієздатним і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних та інших речовин, що викликають сп’яніння;

 

   1. підтвердити свою добру волю і власний намір внести до Договору запропоновані на Порталі зміни, погодившись з ними.

 

  1. Зміни до Договору вважаються внесеними і набирають чинності після виконання всіх дій, зазначених у Пункті 4.2 цих Умов. Стосовно факту виконання змін до Договору, Позикодавець повинен підготувати зміни до Договору, які повинні бути доступними для Позичальника через Особистий кабінет на Порталі відповідно до вимог, зазначених у Договорі.

 

  1. Позичальник може оновлювати інформацію стосовно себе через Особистий кабінет на Порталі шляхом послідовного виконання зазначених нижче дій на Порталі:

 

   1. самостійно вимагати оновлення інформації про себе, відповідно до порядку, зазначеного на Порталі;

 

   1. ознайомитися з пропозицією, що надається на Порталі, щодо оновлення інформації про нього;

 

   1. перевірити повноту та точність інформації, що міститься в пропозиції, яка надається на Порталі, та переконатися в тому, що вона є зрозумілою для нього і відповідає його волі;

 

   1. підтвердити, що в ході оновлення інформації стосовно нього він є дієздатним і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних та інших речовин, що викликають сп’яніння;

 

   1. підтвердити оновлення інформації про себе, якщо він має бажання оновити її.

 

  1. З метою здійснення безпечного чи належного оновлення інформації про Позичальника, Позикодавець має одностороннє право на власний розсуд у будь-який час вимагати від Позичальника додаткові документи чи інформацію, що підтверджує зміни в інформації про Позичальника, вимагати від

Позичальника вжиття додаткових заходів, що підтверджують зміни в інформації про Позичальника, в тому числі вимагати особистої присутності Позичальника за місцезнаходженням Позикодавця.

 

  1. Через Особистий кабінет на Порталі Позичальник може оновлювати інформацію стосовно платоспроможності Позичальника та завантажувати на Портал документи, визначені Позикодавцем стосовно Позичальника та платоспроможності останнього. Позичальник повинен надати повну та правильну інформацію та документи стосовно зроблених ним оновлень.

 

  1. З метою здійснення безпечної оцінки платоспроможності Позичальника Позикодавець має одностороннє право на власний розсуд у будь-який час вимагати від Позичальника додаткові документи чи інформацію, що підтверджують платоспроможність Позичальника, вимагати від Позичальника вжиття додаткових заходів, що підтверджують платоспроможність Позичальника, зокрема вимагати особистої присутності Позичальника за місцезнаходженням Позикодавця.

 

  1. Позичальник має право в будь-який час через Особистий кабінет на Порталі здійснювати інші дії, зазначені на Порталі, в тому числі, серед іншого, одержувати інформацію про Договір, платежі за Договором, затвердження змін до Договору та ознайомлюватися з інформацією стосовно всього спілкування та обміну інформацією між Сторонами в межах Договору.

 

  

 1. Права та зобов’язання Позичальника

 

  1. Позичальник зобов’язується:

 

   1. не використовувати Портал для здійснення незаконних дій, включаючи шахрайство та відмивання грошей;

 

   1. під час використання Порталу надавати лише достовірну інформацію;

 

   1. використовувати Портал, лише якщо Позичальник є дієздатним і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних та інших речовин, що призводять до сп’яніння;

 

   1. використовувати лише безпечні засоби та обладнання для електронного зв’язку та передачі даних;

 

   1. у спілкуванні з Позикодавцем діяти належним чином згідно з загальноприйнятими нормами моралі у суспільстві.

 

  1. Погоджуючись з цими Умовами, Позичальник підтверджує, що він може самостійно приймати рішення стосовно внесення змін до Договору, усвідомлюючи обов’язкову силу змін до Договору, затверджених ним через Особистий кабінет, та обов’язок дотримуватися своїх зобов’язань, що випливають зі схвалення змін до Договору.

 

  1. Позичальник визнає та розуміє, що треті особи, які дізналися пароль від Особистого кабінету, можуть одержати доступ до Особистого кабінету і прийняти зобов’язання від імені Позичальника. Якщо будь-які дії здійснюються в Особистому кабінеті на Порталі (включаючи запит на додаткову Суму Позики) з використанням правильної електронної адреси Позичальника та паролю від Особистого кабінету, вважається, що діяльність у відповідному Особистому кабінеті була здійснена самим Позичальником шляхом прийняття відповідних зобов’язань перед Позикодавцем.

 

  1. Позичальник має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".

 

  

 1. Внесення змін та доповнень до Договору

 

  1. Будь-які зміни та доповнення до Договору оформлюються Сторонами додатковими угодами до Договору.

 

  1. Дострокове розірвання дії Договору можливо лише за умови виконання Сторонами всіх зобов’язань передбачених Договором.

 

 

 

 1. Відповідальність

 

  1. Позичальник несе відповідальність за будь-яку шкоду, завдану використанням Особистого кабінету на Порталі, в тому числі внаслідок забороненої діяльності, якщо Позичальник діяв незаконно або умисно чи внаслідок грубого недбальства не дотримався вимог, викладених у Пунктах 3.5 або 3.6 цих Умов.

 

  1. Позичальник несе відповідальність за будь-яку шкоду, зобов’язання чи іншу діяльність, що здійснюється в Особистому кабінеті, до того часу, поки Позикодавець не заблокує Особистий кабінет з підстав, зазначених в Пункті 3.7 Умов.

 

  1. Якщо, в результаті незаконних дій Позикодавця на Порталі, шкоди було завдано Позичальнику, Позикодавець повинен відшкодувати прямі збитки, яких зазнав Позичальник.

 

  1. Позикодавець звільняється від будь-якої відповідальності перед Позичальником за будь-які збитки, яких зазнав чи міг зазнати Позичальник внаслідок використання Порталу, в тому числі:

 

   1. якщо Позичальник не дотримався договірних положень чи цих Умов;

 

   1. в результаті незаконної діяльності третіх осіб, доки Особистий кабінет не буде заблоковано відповідно до порядку, викладеного в Пункті 3.7 цих Умов;

 

   1. внаслідок втрати зв’язку та в результаті інших порушень чи перешкод, які не залежать від Позикодавця;

 

   1. якщо відповідно до Договору чи Умов Особистий кабінет буде заблоковано;

 

   1. діяльність Порталу опиняється під питанням, призупиняється чи припиняється з будь-яких причин.

 

  1. Якщо Позичальник заперечує, що він надавав дозвіл (давав свою згоду) на спілкування з Позикодавцем чи на обмін інформацією, використання електронної адреси та паролю від Особистого кабінету Позичальника вважається достатнім доказом того, що Позичальник надав згоду на спілкування чи обмін інформацією, або діяв шахрайським чином чи умисно або внаслідок недбальства порушив зобов’язання, викладені в Пункті 3.5 або 3.6 цих Умов.

 

  1. Позикодавець не несе відповідальності за розкриття інформації чи даних Позичальника третім особам, якщо система інформації Позикодавця є лише посередником і Позикодавець не є ініціатором передачі; обирає адресата; виконує свою функцію автоматичним технічним способом без обрання даних; та не змінює даних, що містяться в повідомленні.

 

  1. Сторони не несуть відповідальності за недотримання своїх зобов’язань у випадку порушень зобов’язань внаслідок причин, що не залежать від волі Сторін чи є спричиненими форс-мажорними обставинами. Сторони вважають форс-мажорними обставини, які Сторони не могли передбачити та на які вони не могли вплинути заздалегідь, включаючи порушення електропостачання, законодавчі акти, що приймаються установами України, страйки, військові дії, природні лиха чи інші причини, яким Сторони не могли запобігти та яких вони не могли передбачити. Сторона може посилатися на форс-мажорні обставини лише та виключно в тому випадку, якщо вона вжила всіх заходів, які від неї залежали, з метою дотримання своїх зобов’язань, передбачених цими Умовами. Після усунення форс-мажорних обставин Сторона повинна негайно продовжити виконання своїх зобов’язань. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена відповідним документом Торгово-промислової палати України.

 

  1. Під час спілкування та обміну інформацією, якщо Сторони використовували засоби зв’язку, Позикодавець не несе відповідальності за будь-які збитки, що були завдані внаслідок порушень у роботі пошти, електронних чи інших засобів зв’язку, а також технічного обладнання, яке забезпечує діяльність Порталу, включаючи, серед іншого, порушення в роботі засобів зв’язку, порушення в роботі Порталу, порушення в роботі електронних систем обміну даних та платіжних систем кредитних установ (включаючи онлайн-банкінг).

 

 

 

 1. Блокування, закриття та розблокування Особистого кабінету

 

  1. Позикодавець має одностороннє право заблокувати або видалити Особистий кабінет без надання повідомлення, якщо:

 

   1. Позичальник порушує Договір або ці Умови, чи іншим чином незаконно використовує Портал;

 

   1. Позичальник надав Позикодавцю неправдиву чи неправильну інформацію, або фальсифіковані документи;

 

   1. Позичальник не погоджується зі змінами до Умов, внесеними Позикодавцем;

 

   1. Договір розривається, анулюється чи визнається недійсним.

 

  1. Якщо Позикодавець заблокував Особистий кабінет Позичальника, то після надання Позичальником повідомлення письмово або телефоном з Номера телефону, Позикодавець має одностороннє право розблокувати Особистий кабінет, шляхом присвоєння нового оригінального Пароля, який, на розсуд Позикодавця, надсилається на електронну пошту чи на Номер телефону Позичальника або передається Позичальнику особисто за місцезнаходженням Позикодавця.

 

  1. Позичальник активує заблокований Особистий кабінет шляхом введення в спеціальних місцях Особистого кабінету Позичальника електронної адреси Позичальника та змінює пароль на новий пароль від Особистого кабінету на власний розсуд Позичальника.

 

 

 

 1. Інші положення

 

  1. Ці Умови є невід’ємною частиною Договору.

 

  1. Активація Особистого кабінету не є обов’язковою умовою для одержання суми Позики відповідно до Договору та умов, передбачених у цьому документі.

 

  1. Позикодавець має право змінювати ці Умови в односторонньому порядку. Нова версія Умов повинна бути опублікована Позикодавцем на Порталі, і Позичальник повинен схвалити її через Особистий кабінет на Порталі, якщо він бажає надалі використовувати Портал.

 

  1. Сторони зобов’язуються не розкривати третім особам жодної інформації, що випливає з Договору та використання Порталу, окрім випадків, передбачених законодавством України та Договором.

 

  1. У разі виникнення суперечностей між цими Умовами та Договором, положення Договору мають перевагу. Усі питання, які не визначаються Умовами, вирішуються відповідно до Договору.

 

  1. Ці Умови залишаються дійсними протягом невизначеного періоду часу, і в будь-якому якому випадку діють до повного належного виконання зобов’язань Сторін, викладених у Договорі.

 

  1. Ці Умови стають обов’язковими для Позичальника одразу після створення ним Особистого кабінету на Порталі.

 

  1. Ці Умови було затверджено Товариством з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ ФІН» 02.09.2020.

 

 

 

ІІ. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

 

 

Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ ФІН», офіс якого знаходиться в м. Києві по вул. Сурикова 3 літера А, зареєстроване в ЄДР за номером: 42273148, у Реєстрі фінансових установ, здійснює обробку певних персональних даних, як зазначено нижче.

 

 

 

 1. Визначення, що використовуються в Політиці конфіденційності

 

  1. Компанія або Контролер даних: Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ ФІН», головний офіс якої знаходиться в м. Києві по вул. Сурикова 3 літера А, зареєстрована в ЄДР за номером: 42273148, в Реєстрі фінансових установ;

 

  1. Користувач: особа, яка подала електронну заявку на Порталі на одержання відповідної позики (кредиту), також особа яка бере участь в акціях Компанії, і цим безумовно погодилася з Політикою конфіденційності;

 

  1. Позичальник: фізична особа, чию заявку було схвалено Компанією та з якою було укладено Договір;

 

  1. Портал: веб-сайт, який належить Компанії (який зараз має доменне ім’я https://swizo.com.ua/), на якому Позичальник ідентифікується через Особистий кабінет та який забезпечує спілкування та обмін інформацією між Користувачем та Компанією;

 

  1. Договір: договір позики (кредитної лінії), укладений між Позичальником та Компанією з метою встановлення умов та надання й виплати позики (кредиту);

 

  1. Переддоговірний період: час, починаючи з моменту, коли Користувач надав Позикодавцю Персональні дані та інформацію, необхідні для оцінки кредитоспроможності (платоспроможності), а також схвалення чи відхилення укладення Договору.

  1.  Оператор мобільного зв`язку: юридична особа, що у законний спосіб надає послуги мобільного (стільникового) зв'язку згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

 1. Яку інформацію про вас ми збираємо?

 

  1. Компанія буде обробляти такі персональні дані про Користувача: прізвище, ім’я, по батькові, електронна адреса, адреса проживання, дата народження, місце роботи, джерела доходів, стать, візуальне зображення (фотографії та(або) відео), голосові записи, дані платіжної картки (платіжних карток), особистий ідентифікаційний номер, пароль Користувача від Особистого кабінету, що надається Компанією, фінансові дані стосовно рахунку (рахунків) Позичальника, інформація  та  документи  стосовно  платоспроможності  Користувача  (разом  іменуються  як «Персональні дані Користувача»).

 

 

 

 1. Як ми будемо використовувати інформацію про вас?

 

Компанія буде обробляти Персональні дані Користувача для наступних юридичних цілей:

 

  1. створення Особистого кабінету Користувача та використання Порталу, та, відповідно, для надання Користувачеві доступу до Порталу та надання спеціальних опцій / послуг, які Компанія надає через Портал відповідно до Умов користування Порталом, а також Договору;

 

  1. ідентифікації та підтвердження, відповідно:

 

   1. для підтвердження номера телефону Користувача;

 

   1. для зняття / одержання фотографії Користувача з метою ідентифікації;

 

   1. для обробки даних платіжної картки (платіжних карток) Користувача з метою їх включення до заявки для використання в розрахунках, що здійснюються уповноваженим постачальником послуг;

 

  1. оцінки кредитоспроможності, відповідно, для оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Користувача або Позичальника на основі Персональних даних Користувача та інформації, наданої Користувачем чи Позичальником самостійно чи отриманої через уповноважених третіх осіб (включаючи кредитні бюро тощо), протягом Переддоговірного періоду та виконання Договору.

 

  1. виконання Договору, відповідно, для виконання всіх прав та зобов’язань Компанії у зв’язку з виконанням Договору, включаючи моніторинг за виконанням Договору та виконанням прав Компанії стосовно Користувача / Позичальника;

 

  1. статистики та звітності, відповідно, для подання всіх обов’язкових звітів до відповідних органів, а також для створення внутрішньої статистики (кредитної історії) Користувача / Позичальника;

 

  1. для бюлетенів та інформації про продукцію / послуги Компанії, відповідно, для розсилання Користувачам бюлетенів, рекламних оголошень (якщо такі є) та іншої комерційної інформації про продукцію / послуги Компанії, які можуть стосуватися Користувача. Будь-які такі повідомлення надсилаються через [електронну пошту / Портал / СМС]. Користувачі мають змогу в будь-який час відмовитися від одержання будь-яких бюлетенів, рекламних оголошень (якщо такі є) та комерційних повідомлень.

 

  1. для цілей участі Користувача в акціях Компанії.

  

 1. Обмін Персональними даними Користувача з іншими організаціями та особами Компанія може обмінюватися Персональними даними Користувача:
  1. зі своїми обробниками даних, призначеними для обробки персональних даних від її імені;

 

  1. з третіми особами та одержувати інформацію про Користувача / Позичальника від третіх осіб (включаючи, серед іншого, кредитні бюро, фінансові установи та інші дозволені законом установи; колекторські та інкасаторські служби; обробників даних Компанії, включаючи тих, які знаходяться за кордоном) з метою оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Користувача чи Позичальника та повідомлення даних про фінансову поведінку Користувача / Позичальника відповідно до договірних / законних прав та зобов’язань Компанії, а також з метою обміну інформацією про кредитну історію користувачів;

 

  1. в тому числі відомості про платіжну картку (платіжні картки) Користувача / Позичальника можуть повідомлятися постачальникам платіжних послуг, призначеним Компанією або

Позичальником з метою обробки платежів, що здійснюються між Користувачем / Позичальником та Компанією під час виконання Договору;

 

  1. у зв’язку з чи під час проведення переговорів щодо уступки прав за Договором;

 

  1. з метою повідомлення Персональних даних Користувача, як цього вимагає закон та якщо Компанія вважає, що таке повідомлення є необхідним для потреб Компанії і захисту прав Компанії та (або) дотримання вимог судового процесу, судового рішення чи судового розгляду стосовно Компанії.

 

Компанія не буде використовувати Персональні дані Користувача для:

 

  1. торгівлі, продажу чи оренди третім особам без згоди Користувача / Позичальника.

 

 

 

 1. Як довго ми зберігаємо Персональні дані Користувача?

 

  1. Персональні дані Користувача будуть оброблятися протягом усього терміну відносин між Користувачем / Позичальником та Компанією та протягом додаткового 5-річного періоду після цього, з метою ведення обліку (тобто зобов’язань щодо звітності перед державними органами, захисту прав та інтересів у суді, під час судових чи адміністративних розглядів, та в цілях статистики), згідно з відповідними нормативними актами України.

 

  1. Якщо Користувач / Позичальник забирає свою згоду, і немає жодних інших законних підстав для обробки, чи він заперечує проти обробки і немає жодних переважаючих законних підстав для обробки, Компанія припиняє обробку даних.

 

 

 1. Захист Персональних даних Користувача

 

  1. Компанія турбується про безпеку даних, які вона збирає, тому вона вжила відповідні технічні та організаційні заходи для запобігання несанкціонованому доступу до такої інформації. Ці заходи включають в себе політику, процедури та технічні елементи, що стосуються контролю за доступом до даних. Ці заходи були спеціально розроблені для допомоги в захисті Персональних даних Користувача від втрати, несанкціонованого доступу, розкриття, зміни чи знищення.

 

  1. Компанія може використовувати кодування, протоколи захисту інформації, шлюзи безпеки, фізичні системи замків та ключів, внутрішні обмеження, захист за допомогою паролів та інші заходи безпеки з метою допомоги в запобіганні несанкціонованому доступу до Персональних даних Користувача. Окрім того, Компанія використовує стандартні протоколи та механізми служби безпеки для обміну конфіденційною інформацією.

 

 

 1. Права суб’єктів персональних даних

 

  1. Надання згоди на обробку Персональних даних Користувача, відповідно до цієї Політики конфіденційності, не є обов’язковою вимогою, оскільки як зазначено вище Компанія уповноважена обробляти Персональні дані Користувача для ідентифікації та підтвердження, оцінки кредитоспроможності, виконання Договору, статистики та звітності стосовно Користувача / Позичальника. Однак відмова надати відповідні Персональні дані Користувача та згоду призведе до неможливості одержати позику чи кредит, користуватися Порталом та здійснювати зобов’язання відповідно до Договору та (або) Умов користування Порталом.

 

  1. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», ви маєте такі права: право бути поінформованим; право доступу до даних; право вступу в процес стосовно персональних даних, право заперечення проти обробки даних; право на захист від автоматизованого рішення; право звертатися до суду.

 

  1. З метою виконання вищезазначених прав Користувач може подати письмове клопотання з проставленою датою та підписом на таку електронну адресу: info@swizo.com.ua.

 

  1. Залежно від запиту суб’єкта даних, Компанія повинна безкоштовно:

 

   1. та без затримки підтвердити Користувачу, чи здійснює вона обробку Персональних даних

Користувача, та надати інформацію стосовно цілей обробки, категорії відповідних даних та одержувачів чи категорії одержувачів, яким розкриваються дані;

 

   1. та без затримки повідомити Користувачу в доступній формі та у спосіб, що не вимагає додаткового обладнання, дані, які проходять обробку, та будь-яку доступну інформацію щодо їх джерела;

 

   1. та без затримки повідомити Користувачу методи, що використовуються під час будь-якої автоматичної обробки персональних даних, що стосуються суб’єкта персональних даних;

 

   1. та без затримки повідомити Користувачу юридичні наслідки для нього, що випливають з обробки таких даних;

 

   1. та без затримки повідомити Користувачу про виконання права вступу в процес стосовно персональних даних;

 

   1. виправити, оновити, заблокувати або анулювати Персональні дані Користувача, які не оброблюються згідно з відповідними законними вимогами, зокрема внаслідок неповного чи неточного характеру персональних даних;

 

   1. повідомити третім особам, яким розкриваються персональні дані, про будь-які операції ,що здійснюються за положеннями, про які йдеться у пункті 7.4.6.), за винятком випадків, коли таке повідомлення виявляється неможливим чи вимагає невиправданих зусиль у порівняння з законним інтересом, який може бути порушений;

 

   1. припинити обробку Персональних даних Користувача, які належать заявнику, що подав клопотання, відповідно до положень цієї Політики конфіденційності.

 

 

 

 1. Оновлення Політики конфіденційності

 

 

  1. Компанія може періодично оновлювати цю Політику конфіденційності у зв’язку з розширенням чи зміною її діяльності та послуг, або якщо це вимагається від Компанії законом. Якщо Компанія це робить, вона повинна опублікувати найновішу версію на Порталі, таким чином, щоб Користувач міг періодично перевіряти оновлення.

 

  1. Якщо Компанія суттєво змінює методи роботи, описані в цій Політиці конфіденційності, Компанія повинна повідомити про це Користувачам, надіславши електронний лист на електронну адресу, яку надав Користувач, або через Портал чи сайт Компанії.

 

 1. Згода на обробку телекомунікаційних даних

 

  1. Погоджуючись з цією Політикою конфіденційності Споживач надає та підтверджує свою згоду Оператору мобільного зв`язку та Партнеру (Компанії) на оброблення інформації про надання та отримання Споживачем (Користувачем та/або Позичальником) телекомунікаційних послуг, з метою отримання Споживачем послуг Партнера (Компанії). Також цим Споживач (Користувач та/або Позичальник) надає Оператору мобільного зв`язку та Партнеру (Компанії) дозвіл і згоду обмінюватися  інформацією про надання та отримання Споживачем (Користувачем та/або Позичальником) телекомунікаційних послуг з метою, вказаною вище.

 1. Обробка персональних даних при використанні системи BankID Національного Банку України

 

  1. З метою електронної дистанційної ідентифікації Користувача через Систему BankID Національного банку України (далі – BankID НБУ), Користувач надає Компанії згоду та дозвіл на надання та отримання відомостей про наявність у Користувача банківського рахунку, а також на передачу до BankID НБУ таких своїх даних:

 

10.1.1.: ПІБ,

номер телефону, РНОКПП, дата народження,  адреса електронної пошти;

10.1.2.:

Паспорт старого зразка: серія / номер паспорта, дата видачі паспорта, орган, який видав, країна видачі; 10.1.3.: ID карта: номер, дата видачі,

дата закінчення терміну дії, орган, який видав, країна видачі,

  1. 4.:

адреса реєстрації: країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира; 10.1.5.:

Адреса фактична: країна, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира.

 

  1. Використання BankID НБУ на Порталі Компанії є для Користувача безкоштовним.

 

Остання редакція цієї Політики конфіденційності: 11.03.2021.  

© 2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ ФІН», всі права захищено.