Про компанію

Повне найменування фінансової установи:

Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ ФІН"

Ідентифікаційний код:

42273148

Місцезнаходження фінансової установи:

04060, м. Київ, вул. Ризька, будинок 73, корпус Г, офіс 7

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

Надання коштів у позику, у т.ч. і на умовах фінансового кредиту

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

Засновник - СІА “НЕКСТ ЛС”, юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства Латвійської Республіки, реєстраційний номер 40203144195, місцезнаходження: м.Рига, вул.Сіяс, буд.89., ЛВ-1058, Латвійська Республіка. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 23 881 780,10 (100% статутного капіталу).

Кінцевий бенефіціар: Цауне Едгарс, адреса: м.Рига, вул.Сіяс, буд. 89, ЛВ-1058, Латвійська Республіка.

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

Наглядова рада - відсутня. Виконавчий орган - Директор в особі Куліша Максима Петровича.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

Нема

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту від 09.10.2018 р., видана Нацкомфінпослуг (безстрокова), Свідоцство про реєстрацію фінансової установи ФК №1101 від 27.09.2018, видане Нацкомфінпослуг.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

Не перебуває у стані припинення. Відносно Товариства не порушено провадження у справі про банкрутство. Відносно Товариства не застосовується процедура санації фінансової установи.

Рішення про ліквідацію фінансової установи:

Рішень про ліквідацію ТОВ "НЕКСТ ФІН" не приймалося.

Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону:

Реквізити органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону і тому подібне):

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка 3, тел. (044)2343946.

Реквізити органу з питань захисту прав споживачів:

Орган із захисту прав споживачів: Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174, т. (044)5289236.