Про компанію

ПРО НАС

            Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ ФІН», ідентифікаційний код юридичної особи: 42273148, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи:

Дата запису: 03.07.2018

Номер запису: 10701020000076232

Товариство не має відокремлених підрозділів.

ТОВ «НЕКСТ ФІН» ВКЛЮЧЕНО ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ВІД 27.09.2018 РОКУ ФК № 1101).

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, А САМЕ НА НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ВІД 09.10.2018 № 1782)

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи – відсутні. Рішення про ліквідацію фінансової установи – не приймалось.

Наглядова рада Товариства:

1) Мартінш Озолінс (Martins Ozolins) - голова та член наглядової ради;

2) Валентина Мархілевич (Valentina Marhilevica) - член наглядової ради.

Виконавчий орган (одноосібний виконавчий орган Товариства) – Генеральний директор.

Відомості про виконавчий орган фінансової установи

Початок повноважень

Кінець повноважень

Посада

П.І.Б.

03.07.2018

14.01.2019

Директор

Індик Наталія Вікторівна

15.01.2019

16.07.2020

Директор

Куліш Максим Петрович

17.07.2020

27.04.2021

Генеральний директор

Мандзюк Юрій Васильович

28.04.2021

По теперішній час

Генеральний директор

Борцовс Артьомс

            Головний бухгалтер – Головіна Олена Володимирівна

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТОВАРИСТВА:

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. А саме:

  1. надання кредиту (кредитів) Позичальнику (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту)) в межах ліміту кредитної лінії, на основі заяви (заяв) Позичальника та за умови їх схвалення Товариством
  2. надання фінансового кредиту (кредитів) Позичальнику (за Договором надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту) в межах суми кредиту, на основі заявки Позичальника (наданих документів) та за умови їх схвалення Товариством.

Порядок надання послуг: послуги надаються в порядку, визначеному відповідними правилами надання фінансових послуг (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та/або для фізичних осіб), розміщеними на порталі Товариства, та на умовах, визначених Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) та/або Договором надання коштів у позику, в тому числі і наумовах фінансового кредиту. Договори із споживачами укладаються в порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII, з використанням особистого кабінету на Порталі Товариства та/або у письмовій формі з дотриманням вимог Цивільного кодексу України.

Портал: Веб-сайт Товариства (який зараз має доменне ім’я https://swizo.com.ua/, на якому Позичальник може створювати Особистий кабінет, що використовується для забезпечення спілкування та обміну інформацією між Сторонами за Договором);

Особистий кабінет: особиста сторінка Позичальника (споживача) на Порталі, який використовується лише Позичальником (споживачем);

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ПОСЛУГУ

Інформація щодо отримання споживчого кредиту

 

                ВАРТІСТЬ, ЦІНА/ТАРИФИ, РОЗМІР ПЛАТИ (ПРОЦЕНТИ) ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

1. За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту):
- для Короткострокового кредиту:            
1.1.1. Вартість кредиту: сума грошових коштів, які надаються та/або можуть надаватися Позичальнику за Договором, яка включає в себе суму кредиту та загальну суму витрат за кредитом;            
1.1.2. Загальна сума витрат за Кредитом: витрати Позичальника, які включають в себе Проценти за Кредитом, а також інші обов’язкові платежі за Кредитом; 
1.1.3. Проценти за кредитом: орієнтовна реальна річна процентна ставка є індивідуальною для кожного Кредиту в рамках Договору кредитної лінії і залежить від строку кредитування та суми Кредиту:
1.1.3.1 для нових клієнтів від 45,00 грн для суми 15 000 грн на строк 30 днів (3,71% річних згідно з Правилами розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затвердженими Постановою Правління Національного банку України від 11.02.2021 № 16, далі, відповідно - Правила розрахунку, Постанова НБУ №16) до 00,35 грн для суми 500 грн на строк 7 днів (3,72% річних згідно з Правилами розрахунку, затвердженими Постановою НБУ №16).
1.1.3.2 для повторних клієнтів від 6 999,00 грн для суми 15 000 грн на строк 30 днів (10 455,01% річних згідно з Правилами розрахунку, затвердженими Постановою НБУ №16) до 69,00 грн для суми 500 грн на строк 7 днів (84 509,27% річних згідно з Правилами розрахунку, затвердженими Постановою НБУ №16).
1.1.4. Інші обов’язкові платежі:            
1.1.4.1. Плата за організацію продовження, якщо сплачується до обробки запиту на продовження: від 1,6% до 1,7% на день (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));            
1.1.4.2. Неустойка (штраф): 50% від наданої суми (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту)), якщо є (зазначається в паспорті кредиту);            
1.1.5. Строк кредитування: кредит із Строком оплати від 7 (семи) днів до 30 (тридцяти) днів;            
1.1.6. Ліміт кредитної лінії: від 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок) до 15 000,00 грн. (п’ятнадцять гривень 00 копійок).

Приклади розрахунків загальної вартості кредиту за короткостроковим кредитом Договору кредитної лінії
Тарифи за кредитним продуктом Короткостроковий кредит Договору кредитної лінії

- для Довгострокового кредиту:            
1.2.1. Вартість кредиту: сума грошових коштів, які надаються та/або можуть надаватися Позичальнику за Договором, яка включає в себе суму кредиту та загальну суму витрат за кредитом;            
1.2.2. Загальна сума витрат за Кредитом: витрати Позичальника, які включають в себе Проценти за Кредитом, а також інші обов’язкові платежі за Кредитом;            
1.2.3. Проценти за кредитом: орієнтовна реальна річна процентна ставка є індивідуальною для кожного Кредиту в рамках Договору кредитної лінії і залежить від строку кредитування та суми Кредиту: до 57 667 грн. для суми 29 999 грн. на строк 12 місяців (1091,92% річних згідно з Правилами розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затвердженими Постановою Правління Національного банку України від 11.02.2021 № 16, далі - Правила розрахунку, затверджені Постанова НБУ №16)
від 1647,00 грн. для суми 6001 грн. на строк 3 місяці (975,09% річних згідно з Правилами розрахунку, затвердженими Постановою НБУ №16);            
1.2.4. Інші обов’язкові платежі:            
1.2.4.1. Плата за організацію продовження, якщо сплачується до обробки запиту на продовження: від 12% до 24% за місяць (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));            
1.2.4.2. Плата за видачу Кредиту: від 20% до 22% на місяць (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));            
1.2.4.3. Неустойка (штраф): 50% від наданої суми (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту)), якщо є (зазначається в паспорті кредиту);            
1.2.5. Строк кредитування: кредит із Строком оплати від 3 (трьох) місяців до 12 (дванадцяти) місяців;            
1.2.6. Ліміт кредитної лінії: від 6001,00 грн. (шість тисяч одна гривня 00 копійок) до 29 999,00 грн. (двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок).
Інша інформація міститься в Договорі кредитної лінії (Споживчого кредиту).

Приклади розрахунків загальної вартості кредиту за довгостроковим кредитом Договору кредитної лінії

2. За Договором надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

2.1 Вартість кредиту:         сума грошових коштів, які надаються та/або можуть надаватися Позичальнику за Договором, яка включає в себе суму кредиту, та загальну суму витрат за кредитом;

2.2. Загальна сума витрат за Кредитом: витрати Позичальника, які включають в себе Проценти за користування Кредитом, а також інші обов’язкові платежі за Кредитом;

2.3. Проценти за користування кредитом:

в залежності від фінансового стану позичальника, строку кредитування та наявності забезпечення – від 1 % до 45% річних (за Договором надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту);

2.4. Інші обов’язкові платежі:

            2.4.1. Комісійна винагорода за надання Кредиту: від 1% до 5% від вартості кредиту (якщо застосовується, зазначається в Договорі надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; оплата такої винагороди здійснюється одноразово за рахунок наданого кредиту шляхом утримання суми такої комісійної винагороди під час надання кредиту);

            2.4.2. У разі порушення   строків   повернення Кредиту:

Позичальник,   який   прострочив виконання   грошового   зобов'язання,   на вимогу кредитодавця зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми,   якщо   інший   розмір   процентів   невстановлений договором або законом;

            2.5. Строк кредитування:

За згодою сторін, згідно з Договором;

2.6. Сума кредиту:

За згодою сторін, згідно з Договором.

Інша інформація міститься в Договорі надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОГОВОРИ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) у позичальника (споживача) наявне право на відмову від договору про надання фінансових послуг, зокрема згідно з п. 6.1 Договору.

За Договором надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту у позичальника також наявне право на відмову від договору (дострокове розірвання), зокрема згідно з п.п. 4.1.4 та п.п. 8.4.1 Договору.

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) – протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після укладення;

За Договором надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – у будь-який час;

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) – від 7-ми (сім) календарних днів;

За Договором надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – не застосовується;

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;  

За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) у позичальника (споживача) наявне право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору. Зокрема згідно з п. 6.3 Договору

За Договором надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту у позичальника також наявне право на відмову від договору (дострокове розірвання), зокрема згідно з п.п. 4.1.4 та п.п. 8.4.1 Договору.

При цьому позичальник зобов’язаний виконати обов’язки передбачені Договором в повному обсязі, в т.ч. щодо сплати всіх необхідних платежів.

Позичальник (споживач) має право дострокового виконання договору (а саме: дострокового виконання всіх обов’язків передбачених відповідним договором, в т.ч. сплати всіх необхідних платежів). Зокрема п. 5.3 Договору кредитної лінії (Споживчого кредиту) та п.п. 4.1.1 Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;

- за згодою сторін;

- Товариство має право односторонньої зміни строку сплати суми позики/кредиту у випадку істотного порушення Позичальником умов Договору та інших випадках визначених в Договорі. Зокрема п. 6.4 Договору кредитної лінії (Споживчого кредиту) та п.п. 5.1.3 Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

- інші права Товариства відповідно до договорів.

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Ставка за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) є змінюваною (на умовах передбачених Договором), на яку Позичальник погоджується при укладенні Договору, тому умови зміни фіксованої ставки в договорах відсутні і не застосовуються.

Ставка Договором надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту є фіксованою, без можливості збільшення фіксованої процентної ставки за договором.

 

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності)

Відсутня особа, яка надає посередницькі послуги

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Код ЄДРПОУ: 00032106
Телефон для довідок: 0-800-505-240
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
Офіційний сайт: bank.gov.ua
Email: nbu@bank.gov.ua

 

КОНТАКТИ

Україна, 03035, місто Київ, вул. Сурикова, 3, нежилі приміщення (в літ. А)

тел.:

(068) 233-33-15 Kyivstar

e-mail: info@swizo.com.ua

https://swizo.com.ua/

Години роботи: з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00, перерва з 13.00 до 14.00, субота та неділя – вихідні.

Код території за КОАТУУ 8038900000

Ідентифікаційний код юридичної особи: 42273148