Офіційний регламент Рекламної Акції «СІЧНЕВІ ЗНИЖКИ»

13 Січ 2020

Січень 2020

Кредит на акційних умовах зі знижкою 35%! Знижка надається лише за персональним запрошенням в період з 13.01.20 по 31.01.20. Перевір, можливо ти маєш таке запрошення в СМС.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом № Д-01/2020  від 13.01.2020 року

Директор ТОВ «НЕКСТ ФІН»

 

__________________ М.П. Куліш

 

ОФІЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ

РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ “СІЧНЕВІ ЗНИЖКИ” для користувачів фінансових послуг ТОВ «НЕКСТ ФІН»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Регламент (надалі – Регламент) встановлює порядок та умови проведення рекламної акції «СІЧНЕВІ ЗНИЖКИ» – маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСТ ФІН» (надалі – Акція).

2. Визначення термінів, що використовуються в даному Регламенті

Запрошення прийняти участь в Акції (Запрошення)  – це текстове SMS-повідомлення рекламного характеру, що направляється на Телефонний номер Клієнта, щодо  можливості оформити кредит за зниженою процентною ставкою в період проведення Акції. Запрошення надає Учаснику можливість отримати знижку на стандартну процентну ставку, зазначену в п. 1.9. «Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «НЕКСТ ФІН»», що діють на дату оформлення Кредиту.

Запрошення дає можливість оформити кредит за ставкою 0,65% в день.

Заявка – документ встановленої форми, який заповнюється на Сайті Організатора (Порталі) і визначає намір Учасника отримати грошові кошти у кредит у ТОВ «НЕКСТ ФІН».

Учасник – клієнт ТОВ «НЕКСТ ФІН», який відповідає загальним та спеціальним умовам Учасника Акції.

Сайт Організатора (Портал) – сукупність програмних засобів, розміщених за унікальною адресою в мережі Інтернет (www.swizo.com.ua), в тому числі будь-які програмні додатки, які надають можливість Заявнику подати Заявку та отримати Кредит.

3. Організатор та виконавець програми

3.1. Організатором Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСТ ФІН» (код за ЄДРПОУ 42273148, юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 18, офіс 21. (надалі – Організатор)).

4. Мета Акції:

4.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ « НЕКСТ ФІН» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг Організатора.

4.2. Участь в Акції є безкоштовною, Організатор не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а цей Регламент не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

5. Територія (місце) та період проведення Акції:

5.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції).

*за винятком тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України від 18 січня 2018 року № 2268- ХІХ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII. Це тимчасове вимушене обмеження, встановлене виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати тут належне її проведення.

6. Період проведення Акції:

6.1. Період проведення Акції з 12:00 13 січня 2020 року до 12:00 31 січня 2020 року за Київським часом. Організатор може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції, в порядку, передбаченому п. 10 цього Регламенту.

7. Учасники Акції:

7.1. Загальні умови участі в Акції:

7.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її території, із врахуванням умов, визначених в п. 7.3 цього Регламенту.

7.1.2. Учасниками Акції можуть бути ті особи, які на період її проведення є споживачами фінансових послуг ТОВ «НЕКСТ ФІН ».

7.1.3. Учасниками Акції можуть бути ті особи, які подали свою першу Заявку на оформлення кредиту на Порталі Організатора та стали споживачами фінансових послуг ТОВ «НЕКСТ ФІН» з 01.02.2019 року  та за умови, якщо з моменту погашення останнього кредиту в ТОВ «НЕКСТ ФІН» станом на 12.01.2020 пройшло 90 днів та більше.

7.1.4. Учасниками Акції можуть бути ті особи, за заявками яких з моменту сплати останнього кредиту від отримано не більше 10 відмов у видачі кредиту в ТОВ «НЕКСТ ФІН»;

7.1.5. У випадку, якщо кількість відмов у видачі кредиту в ТОВ «НЕКСТ ФІН» з моменту сплати останнього кредиту від 1 до 10, термін останньої перевірки в УБКІ має бути більшим ніж 60 днів.

7.2. Спеціальні умови участі в Акції:

7.2.1. Учасниками Акції можуть бути особи, які на дату початку проведення Акції повністю виплатили тіло кредиту, нараховані проценти та пеню (у разі наявності) хоча б за одним кредитним договором.

7.2.2. Додаткові вимоги до Учасників: Учасниками Акції можуть бути особи, які у Період проведення Акції отримали від Фінансової Установи повідомлення із Запрошенням прийняти участь в Акції.

8. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

8.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цим Регламентом.

8.2. Участю в Акції особа підтверджує:

8.2.1. своє ознайомлення з цим Регламентом та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

8.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що стали відомі Організатору, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

8.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання згоди на їх включення до баз даних Організатора;

8.2.4. що є повідомленою про включення до баз Фінансової Установи, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься згідно з чинним законодавством України.

9. Умови проведення Акції:

9.1. Період проведення Акції визначено у п. 6 цього Регламенту.

9.2. Запрошення прийняти участь в Акції вважається прийнятим у разі оформлення кредиту за процентною ставкою, що враховує знижку, встановлену для Учасників у Період проведення Акції.

9.3. Датою початку розсилання Учасникам запрошення прийняти участь в Акції є перший день проведення Акції.

9.4. Під час Акції кожен Учасник отримує Запрошення прийняти участь в Акції на мобільний номер, які він раніше вказував у Заявці на отримання кредиту в ТОВ «НЕКСТ ФІН». Запрошення прийняти участь в Акції надає знижку на процентну ставку за користування кредитом, починаючи з моменту отримання Учасником грошових коштів в період проведення Акції.

9.5. Оформлення кредиту в період проведення Акції Учасники здійснюють відповідно до Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «НЕКСТ ФІН» та цього Регламенту.

9.6. Учасник Акції може отримати знижку на процентну ставку за користування кредитом протягом всього Періоду проведення Акції не обмежену кількість разів.

9.7. Умови надання кредиту за Акцією « СІЧНЕВІ ЗНИЖКИ » не додаються до умов інших Акцій Організатора.

9.8. Для кредитів, отриманих відповідно до умов цієї Акції, можливе оформлення перенесення дати платежу за кредитом. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за користування кредитом, розмір якої зазначається договором кредитування та додатковою угодою, укладеними з Учасником Акції.

10. Інші умови:

10.1. Інформування щодо Регламенту та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Регламенту на офіційному інтернет-сайті Організатора www.swizo.com.ua, а також за телефонами: (068)/(063)/(066) 233-33-15

10.2. Організатор має право змінювати Регламент Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті www.swizo.com.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

10.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цього Регламенту, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цим Регламентом, остаточне рішення приймається Організатором.

10.4. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції одержаного ним Запрошення прийняти участь в Акції, за неможливість скористатися Запрошення прийняти участь в Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Запрошення прийняти участь в Акції.

10.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

Отримати кредит

Сума кредиту 0
грн
Строк кредиту 0
днів
Дата сплати
Пон
Вівт
Сер
Четв
П'ят
Суб
Нд
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Сума кредиту
0 грн
Відсотки
0 грн
Всього для погашення
0 грн
або
Продовжити кредит
0 грн