Встигніть! Антикризова пролонгація від компанії SWIZO

30 Бер 2020

Березень

Якщо у Вас є діючий кредит в SWIZO, але Ви не впевнені, що зможете вчасно його сплатити, то ця пропозиція саме для Вас!

Якщо у Вас є діючий кредит в SWIZO, але Ви не впевнені, що зможете вчасно його сплатити, то ця пропозиція саме для Вас!

Компанія SWIZO подбала про своїх клієнтів і пропонує спеціальну Антикризову пропозицію - подовжуйте строк кредиту зі знижкою 30% зараз і повертайте кредит після завершення Карантину*.
Таким чином Ви зможете уникнути прострочення платежу та зберегти свою позитивну Кредитну Історію і все це зі знижкою 30%.

Знижка надається необмежену кількість разів при здійсненні пролонгації кредиту строком на 30 днів в період з 30.03.20 по 05.04.20

* Карантин – карантинні заходи в Україні, які триватимуть до 24 квітня 2020 року та території всієї України, згідно відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом № Д-П/2020  від 27.03.2020 року

Директор

ТОВ «НЕКСТ ФІН»

__________________ М.П. Куліш

ОФІЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ

РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ “Продовжуй на 30 днів зі знижкою -30%”

для користувачів фінансових послуг ТОВ «НЕКСТ ФІН»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Регламент (надалі – Регламент) встановлює порядок та умови проведення рекламної акції «Продовжуй на 30 днів зі знижкою -30%» – маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСТ ФІН» (надалі – Акція).

2. Визначення термінів, що використовуються в даному Регламенті

Учасник – клієнт ТОВ «НЕКСТ ФІН», який відповідає загальним та спеціальним умовам Учасника Акції.

Сайт Організатора (Портал) – сукупність програмних засобів, розміщених за унікальною адресою в мережі Інтернет (www.swizo.com.ua), в тому числі будь-які програмні додатки, які надають можливість Заявнику подати Заявку та отримати Кредит.

Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Клієнтом суми Кредиту та процентів за користуванням ним.

Перенесення Терміну платежу за Договором фінансового кредиту на 30 днів (Перенесення Терміну платежу) – це операція, яку ініціює Учасник, шляхом подачі відповідного запит Організатору та сплати процентів за Строк перенесення Терміну платежу на 30 днів, в Особистому кабінеті на сайті Організатора або через відповідний платіжний термінал, до якого підключений Організатор. При цьому нараховані штрафні санкції за невиконання умов Договору (за наявності) анулюються та не підлягають оплаті Позичальником. У випадку Перенесення Терміну платежу Кредит та нараховані проценти за користування Кредитом сплачуються в дату нового Терміну платежу.

3. організатор та виконавець програми

 3.1. Організатором Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСТ ФІН» (код за ЄДРПОУ 42273148, юридична адреса: 01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 18, офіс 21 (надалі – Організатор)).

4. Мета Акції:

4.1.  Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ « НЕКСТ ФІН» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг Організатора.

4.2. Участь в Акції є безкоштовною, Організатор не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а цей Регламент не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

5. Територія (місце) та період проведення Акції:

5.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції).

*за винятком тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України від 18 січня 2018 року № 2268- ХІХ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII. Це тимчасове вимушене обмеження, встановлене виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати тут належне її проведення.

6. Період проведення Акції:

6.1. Період проведення Акції з 11 години 01 хвилини 30 березня 2020 року до 09 години 59 хвилин за київським часом 06 квітня 2020 року. Організатор може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції, в порядку, передбаченому п. 10 цього Регламенту.

7. Учасники Акції:

7.1. Загальні умови участі в Акції:

7.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її території;

7.1.2. Учасниками Акції можуть бути ті особи, які на період її проведення є споживачами фінансових послуг ТОВ «НЕКСТ ФІН »;

 7.2. Спеціальні умови участі в Акції:

7.2.1. Учасниками Акції можуть бути особи, які у Період проведення Акції мають активний кредит в ТОВ «НЕКСТ ФІН» із строком прострочення виконання зобов’язань за договором не більше 20 днів, та/або оформили в ТОВ «НЕКСТ ФІН» новий кредит в період проведення Акції;

7.2.2. Учасниками Акції можуть бути особи, які у Період проведення Акції подали відповідний запит Організатору про перенесення терміну платежу та сплатили проценти за Строк перенесення Терміну платежу на 30 днів, в Особистому кабінеті на сайті Організатора або через відповідний платіжний термінал, до якого підключений Організатор.

8. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

8.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цим Регламентом.

8.2. Згодою про участь в Акції є подача Учасником у Період проведення Акції відповідного запиту Організатору про перенесення терміну платежу та оплата процентів за Строк перенесення Терміну платежу на 30 днів, в Особистому кабінеті на сайті Організатора або через відповідний платіжний термінал, до якого підключений Організатор.

8.3. Участю в Акції Учасник підтверджує:

8.3.1. своє ознайомлення з цим Регламентом та гарантує його безумовне виконання і дотримання;

8.3.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що стали відомі Організатору під час проведення Акції, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

8.3.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання згоди на їх включення до баз даних Організатора;

8.3.4. що є повідомленою про включення до баз Організатора, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься згідно з чинним законодавством України.

9. Умови проведення Акції:

9.1. Період проведення Акції визначено у п. 6 цього Регламенту.

9.2. Під час Акції кожен Учасник може подати у Період проведення Акції відповідний запит Організатору про перенесення терміну платежу та оплатити проценти за Строк перенесення Терміну платежу на 30 днів, в Особистому кабінеті на сайті Організатора або через відповідний платіжний термінал, до якого підключений Організатор, з урахуванням знижки, зазначеної в п. 9.3. цього Регламенту.

9.3. Під час Акції кожен Учасник, що подав запит на перенесення терміну платежу на 30 днів отримує знижку на процентну ставку за кожен день перенесення терміну платежу в розмірі -30%, з урахуванням особливостей, зазначених в п. 9.4. цього Регламенту.

9.4. Процентна ставка за кожен день перенесення терміну платежу для Учасників Акції встановлюється з урахуванням Суми кредиту, а саме:

Сума кредиту, грн.

Строк перенесення Терміну платежу

30 днів

до 4 999,99

0,84%

від 5 000,00 до 9 999,99

0,74%

від 10 000,00 до 15 000,00

0,63%

9.5. Оформлення кредитів та перенесення терміну платежу за кредитами в період проведення Акції Учасниками здійснюють відповідно до Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «НЕКСТ ФІН» та цього Регламенту.

  1.  

9.6. Учасник Акції може отримати знижку на процентну ставку за перенесення терміну платежу відповідно до. 9.3. цього Регламенту протягом Періоду проведення Акції не обмежену кількість разів.

9.7. Умови Акції про перенесення терміну платежу кредиту за Акцією «Продовжуй на 30 днів зі знижкою -30%» додаються до умов інших Акцій Організатора.

10. Інші умови:

10.1. Інформування щодо Регламенту та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Регламенту на офіційному інтернет-сайті Організатора www.swizo.com.ua, а також за телефонами: (068)/(063)/(066) 233-33-15

10.2. Організатор має право змінювати Регламент Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті www.swizo.com.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

10.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цього Регламенту, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цим Регламентом, остаточне рішення приймається Організатором.

10.4. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції одержаного ним Запрошення прийняти участь в Акції, за неможливість скористатися Запрошення прийняти участь в Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Запрошення прийняти участь в Акції.

10.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

Отримати кредит

Сума кредиту 0
грн
Строк кредиту 0
днів
Дата сплати
Пон
Вівт
Сер
Четв
П'ят
Суб
Нд
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Сума кредиту
0 грн
Відсотки
0 грн
Всього для погашення
0 грн
або
Продовжити кредит
0 грн